Trang chủ » Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

(Ngày đăng: 18-02-2016 00:54:33)
Với chủ trương đẩy mạnh, ưu tiên việc thành lập doanh nghiệp tư nhân, thì hiện nay với Luật doanh nghiệp hiện hành năm 2014 thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân đã nhanh gọn và bớt rườm rà hơn.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định cụ thể tại chương II, Luật doanh nghiêp và nghị đinh số 43 năm 2010 về thành lập doanh nghiệp. Trên cơ sở những điều nêu trong Luật cũng như nghị định, thì việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp lý của doanh nghiệp phải xác định được tên, loại hình cũng như địa điểm đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Đặc biệt, sau khi có quyết định thành lập doanh nghiệp từ cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp cần đăng bố cáo về thông tin thành lập doanh nghiệp lên trang thông tin điện tử quốc gia liên quan đến tên, loại hình, mã số thuế và địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam trong những năm gần đây có xu hướng tăng dần, và việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được các doanh nghiệp khá chú trọng. Bên cạnh đó, việc gia nhập vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 tới đây sẽ vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp tư nhân. Nhằm giúp đơn giản hơn việc thành lập doanh nghiệp chúng tôi có những dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói để hỗ trợ bạn.

Nguồn:
Tag: