Trang chủ » Đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất

Đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất

(Ngày đăng: 18-02-2016 00:56:40)
Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh liên quan đến chế xuất và muốn thành lập một doanh nghiệp chế xuất để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình thì cần hiểu rõ về đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Kế Toán Sài Gòn chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc về đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất từ việc chuẩn bị những gì, nên lựa chọn hình thức thành lập nào, nên lựa chọn hóa đơn, con dấu hay bất cứ thứ gì bạn yêu cầu chúng tôi đều có thể thực hiện được.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất gồm các thủ tục sau:

Thứ nhất, các ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp chế xuất phải nằm trong nhóm những ngành nghề mà pháp luật cho phép, chuẩn bị giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Nhưng thông tin kê khai trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh phải mang tính trung thực, chính xác.

Thứ hai là có văn bản dự thảo điều lệ của doanh nghiệp chế xuất muốn thành lập. Văn bản này phải được cổ đông và những người sáng lập thông qua.

Thứ ba là chuẩn bị những chứng từ, hồ sơ liên quan tới vốn điều lệ được thông qua bởi các cổ đông và thành viên sáng lập.

Thứ tư nếu là nhà đầu tư nước ngoài thì bạn cần có thêm báo cáo về năng lực tài chinh của doanh nghiệp mà bạn đang làm chủ.

Đây là những bước chuẩn bị cơ bản và bắt buộc phải có khi muốn thành lập một doanh nghiệp hợp pháp.

Nguồn:
Tag: